Veilig reizen in Amerika: reisadvies

Mits inachtneming van onderstaande specifieke veiligheidsmaatregelen, kan in Latijns-Amerika doorgaans zonder noemenswaardige problemen gereisd worden.
In sommige landen in Latijns-Amerika en de Caraïben wordt een snelle verspreiding van het Zika virus vastgesteld. Het virus, overgebracht door de Aedis mug, zou verantwoordelijk zijn voor gevallen van microcefalie bij zuigelingen. Zwangere vrouwen wordt gevraagd hun reis uit te stellen. Indien dit niet mogelijk is, dienen ze contact met hun geneesheer op te nemen en de nodige voorzorgsmaatregelen tegen muggenbeten te treffen.
Meer informatie is beschikbaar op de sites van deWereldgezondheidsorganisatie en van het Instituut voor Tropische Geneeskunde.

A condition de respecter les mesures de sécurité spécifiques mentionnées ci-dessous, il est possible de voyager au L’Amerique-Latin.
Dans plusieurs pays d’Amérique latine et des Caraïbes, on constate une propagation rapide du virus Zika. Le virus, véhiculé par le moustique Aedes, serait à l’origine de cas de microcéphalie chez le nourrisson. Il est dès lors recommandé aux femmes enceintes de reporter leur voyage. Si celui-ci ne peut être postposé, nous les invitons à prendre contact avec leur médecin et à prendre toutes les précautions nécessaires afin de se protéger des piqûres de moustiques.
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site de l’OMSet del’Institut de Médecine tropicale.