Praktische informatie

Klimaat en meteorologische fenomenen

Het is aangewezen om zich te informeren over de klimatologische omstandigheden via de websites www.noaa.gov,www.nhc.noaa.govwww.fema.gov en www.weather.com
De zuid- en oostkust van de VS zijn gevoelig voor orkanen. Het orkaanseizoen loopt van juni tot november. 

De westkust en Puerto Rico zijn gevoelig voor aardbevingen. De aardbeving in het Noord-Oosten van Japan op 11 maart 2011 heeft nogmaals het risico aangetoond van tsunami’s ver van het epicentrum van een aardbeving. Hawaï, Micronesië, Guam, de Marianna Eilanden, de Marshall Eilanden, zijn onderworpen aan het risico van tsunami’s, die tot de tijdelijke evacuatie van kuststroken kunnen leiden. 

Reizigers naar de betrokken gebieden worden dan ook ten stelligste aangeraden zich voor het vertrek te informeren over de weersomstandigheden tijdens hun verblijf en zich ter plaatse te blijven informeren. De hierboven vermelde websites laten een nauwkeurige opvolging toe. 
De Amerikaanse autoriteiten gebruiken verschillende manieren om hun bevolking te informeren over het verloop van rampen. “Hurricane Watch” betekent dat er een orkaan in waarneming is, “Hurricane Warning” betekent dat er een directe bedreiging is. Dit systeem is ook geldig voor tornado’s en overstromingen. 

Bij een ramp dient u onder alle omstandigheden de aanwijzingen van de lokale autoriteiten op te volgen, ook in het geval van een “mandatory evacuation”. 

Mocht er zich tijdens het verblijf in het buitenland een ramp of onvoorziene gebeurtenis voordoen, dan wordt van de reizigers verwacht dat zij zo spoedig mogelijk hun gezinsleden van hun toestand inlichten en hen geruststellen. Indien de communicatie met het buitenland onmogelijk is, kunnen zij zich wenden tot de dichtstbijzijnde ambassade (en/of consulaat) van België of van de EU. 

Bosbranden

Informatie over brandhaarden in de VS is beschikbaar op de site van de Federal Emergency Management Agency. Californië wordt regelmatig geteisterd door zware bosbranden, voornamelijk in de zomermaanden, maar het risico op branden is praktisch permanent. Via de site van het California Department of Forestry and Fire Protection kan de laatste stand van zaken inzake bosbranden in Californië geconsulteerd worden. 
Deze sites geven ook informatie over hoe men zich kan beschermen tegen bosbranden en welke maatregelen kunnen/moeten genomen worden om branden te vermijden. Reizigers die zich naar afgelegen natuurgebieden willen begeven, zeker voor uitstappen te voet, doen er goed aan eerst bovenvermelde en andere lokale sites te consulteren of de lokale autoriteiten te raadplegen. Alle aanwijzingen van de lokale overheden moeten strikt gerespecteerd worden. 
Bij bosbranden neemt de luchtkwaliteit meestal zeer sterk af en de bevoegde autoriteiten raden de bevolking, zeker senioren en mensen met ademhalingsproblemen, aan om binnen te blijven.

Winterkoude

Sneeuwstormen kunnen voor een verstoring van het luchtverkeer zorgen (nationaal en internationaal) met vertragingen of annuleringen als gevolg. Reizigers worden verzocht contact op te nemen met hun luchtvaartmaatschappij of hun reisagentschap. Voor meer informatie kan u terecht op de website van de Federal Aviation Administration

De wegen zijn soms moeilijk berijdbaar door sneeuwval en ijzel. Het is dus raadzaam op voorhand te informeren naar de plaatselijke weersomstandigheden en de adviezen van de lokale overheden in acht te nemen. 

Kosten/infrastructuur medische verzorging 

Er bestaat een zeer uitgebreide medische infrastructuur, maar er moet een zeer hoge prijs voor betaald worden. Zelfs in geval van nood kan het hospitaal een solvabiliteitsgarantie vragen. Een bijkomende medische reisverzekering specifiek voor de VS is daarom steeds aan te bevelen. 

Vergeet niet een degelijke reisapotheek mee te nemen, zeker voor geneesmiddelen waarvoor een medisch voorschrift nodig is, want een Belgisch medisch attest wordt niet aanvaard.

In geval van nood kan u altijd het nummer 911 bellen. 

Veiligheid water en voedsel 

Er is op de meeste plaatsen een goede voedselhygiëne. De Food and Drug Administration voert een strikte controle uit. Nochtans kan het drinken van leidingwater niet steeds aanbevolen worden. Vraag inlichtingen als u over de kwaliteit twijfelt. 

Inentingen en vaccins 

Er zijn geen verplichte inentingen voor Belgen die naar de Verenigde Staten reizen. 

Voor meer informatie kan u het Instituut voor Tropische Geneeskunde (www.itg.be  ) en de Wereldgezondheidsorganisatie (www.who.int  ) raadplegen. 
Toch raden wij onze landgenoten aan om in orde te zijn met hun universele vaccinatie (polio, tetanus, enz). 

Bijzondere gezondheidsrisico's 

Wees ervan bewust dat de natuuromgeving in de VS sterk verschilt van Europa en dat dit tot onaangename verrassingen kan leiden. U vermijdt best contact met planten en dieren. Een besmetting met giftig klimop (poison ivy) is uiterst pijnlijk. In bepaalde gebieden komen er giftige spinnen en slangen voor, evenals (grizzly)beren. De georganiseerde natuurparken geven steeds omstandige informatie en voorzorgsmaatregelen aan hun bezoekers. 

Tijdens de zomermaanden kan de luchtvervuiling in sommige grote steden bij gevoelige personen astmatische reacties veroorzaken. Deze problemen zijn vergelijkbaar met deze in grote Europese steden. 

Gevaren ten gevolge van insectenbeten

Het komt voor dat infecties voorkomen ten gevolge van beten van insecten die drager zijn van het West-Nijl virus, de Dengue en de Oost-paarden Encefalitis. 

Voor meer informatie (in het bijzonder betreffende de getroffen gebieden), gelieve de website van het ‘Center for Desease Control and Prevention te raadplegen  : 
http://www.cdc.gov

Lokale wetgeving

Als bezoeker van een land bent u, net als de bewoners zelf, onderworpen aan de wetten van het gastland. 

Drugs

Het bezit en/of gebruik van niet medisch voorgeschreven narcotische middelen is verboden en de bestraffing is bijzonder streng. Het bezit van zelfs een minieme hoeveelheid leidt tot arrestatie, detentie en uitwijzing. De boetes kunnen torenhoog oplopen. 

Seksualiteit

Prostitutie is illegaal. 
In geval van seksueel contact moeten steeds de nodige veiligheidsvoorzorgen worden genomen. De verspreiding van HIV bereikt vooral in de grote steden een hoog niveau. 

Fotografie

Enkel militaire basissen en installaties mogen niet gefotografeerd worden, maar gezien de angst voor terroristische aanslagen dient best steeds met de nodige voorzichtigheid worden bekeken of een onderwerp gevoelig kan zijn omwille van veiligheidsredenen. 

Alcohol

De wetgeving rond alcoholgebruik is zeer streng. Alcohol mag niet gebruikt noch gekocht worden door personen onder 21 jaar. Wees niet verbaasd dat winkels om uw identiteitsbewijs vragen zelfs al hebt u tweemaal de wettelijke leeftijd! Alcoholische drank mag enkel in een ondoorschijnende zak gedragen worden. Consumptie van alcohol op de openbare weg is verboden. Rijden onder invloed van alcohol (DUI = Driving Under Influence) wordt streng bestraft: terugtrekking van uw rijbewijs, boetes en eventueel gevangenisstraffen. Voor voorwaardelijke vrijlating moeten soms zeer hoge borgsommen betaald worden. Het toegestane alcoholgehalte in het bloed hangt af van de Staat waarin u zich bevindt, het varieert van 0.08 tot 0.1%. 

Zeden en gewoonten

Hoewel de Amerikaanse cultuur haar eigen karakter heeft zijn de zeden en gewoonten algemeen verwant aan de Europese cultuur. De Amerikaanse samenleving is zeer open en vormt in de steden veelal een "melting pot" waar er onder de bevolking een hoge aanvaardingsgraad bestaat voor mensen uit andere culturen. Er zijn ook verschillen. Monokini is verboden, kinderen moeten al van een jonge leeftijd op het strand kleren dragen. Ook jonge meisjes moeten een topje dragen. De aankoop van tabak is verboden als men onder 21 jaar is. Het verbod op roken in openbare plaatsen is wijd verspreid. Wateren op de openbare weg is verboden en de boetes kunnen heel duur zijn. 

Politie

In geval van arrestatie door politieagenten moet u kalm en beleefd blijven. Vermijd agressiviteit en alles wat niet goed geïnterpreteerd zou kunnen worden. Als u in een wagen bent, moet u blijven zitten met uw handen op het stuur. Het is afgeraden valse verklaringen af te leggen of boetes niet te betalen. Voor ernstige misdaden zal u weigeren eender welke vraag te beantwoorden zonder de aanwezigheid van een advocaat en een vertaler. In geval van nood kan u altijd het ambassade/consulaat bellen.

Praktische informatie

ESTA

ESTA (Electronic System for Travel Authorization) is een elektronisch registratiesysteem waar reizigers die deel uitmaken van het Visa Waiver Program (VWP), 27 landen waaronder België, verplicht zijn zich te registreren alvorens aan boord te gaan van een vliegtuig of cruiseschip met als bestemming de VS. 

De verplichte registratie is in voege getreden sinds 12 januari 2009. De registratie kost 14$ (online betaling) en kan door derden gebeuren (reisagentschap, familie, vrienden). De registratie gebeurt best 72 uur voor de aanvang van de reis maar men kan zich in principe tot elk moment voor het vertrek registreren. 

De registratie is geldig gedurende 2 jaar en voor meerdere binnenkomsten. Men kan steeds zijn gegevens actualiseren. In het merendeel van de gevallen zal men onmiddellijk een antwoord ontvangen. Wie geen toestemming krijgt, dient zich tot een Amerikaanse ambassade of consulaat te wenden om een visum aan te vragen. De ESTA toestemming betekent overigens niet dat de toegang tot de VS een garantie is. De grensautoriteiten kunnen steeds de toegang weigeren. Voor Belgen die in het bezit zijn van een visum voor de VS is ESTA overbodig. Registratie dient op volgende website te gebeuren: https://esta.cbp.dhs.gov

Men mag maximaal 90 dagen blijven en het ESTA is niet verlengbaar. Men moet een heen- en terugvlucht hebben. Men kan u bij aankomst vragen of u over voldoende middelen beschikt om uw verblijf te bekostigen. Voor meer inlichtingen kan u de website van de Amerikaanse ambassade te Brussel bezoeken. 

Rijbewijs

Indien u een huurwagen of persoonlijk voertuig wenst te gebruiken, wordt het sterk aanbevolen om een internationaal rijbewijs te bekomen alvorens u vertrekt naar de Verenigde Staten. Dit document moet steeds vergezeld zijn van uw nationaal rijbewijs. In geval van controle dienen beide documenten voorgelegd te worden aan de lokale autoriteit. Een internationaal rijbewijs kan aangevraagd worden bij de gemeentelijke administratie. Verifieer met de autoverhuurmaatschappij of u oud genoeg bent. De minimumleeftijd verschilt van maatschappij tot maatschappij.

Betaalmiddelen

De nationale munteenheid is de dollar. Kredietkaarten worden overal geaccepteerd. Gelieve in geval van verlies, diefstal of fraude van een Belgische bank- of kredietkaart onmiddellijk Card Stop (011 32 70 344 344) te contacteren. 
De prijzen in restaurants, winkels, hotels, enz. worden zonder belasting gegeven. De belastingvoet verschilt van Staat tot Staat en bedraagt gemiddeld 10 tot 15% voor hotels en 5 tot 10% voor koopwaren. Kelners in de VS ontvangen een miniem salaris, fooien (15 tot 20% van de kostprijs van de maaltijd) zijn hun grootste inkomst, vergeet het niet. 

Reisverzekering

Gelieve na te gaan of de verzekering van uw ziekenfonds voldoende dekking biedt voor uw bestemming en uw manier van reizen. Houd er rekening mee dat deze verzekering vervalt na een verblijf van 3 maanden. Een aangepaste reisverzekering met voldoende dekkingslimiet (reisbijstand, repatriëring, rechtsbijstand) is absoluut noodzakelijk.

GSM en communicatiefaciliteiten

Het is noodzakelijk om een telefoon met 3 of meer bandbreedten te hebben. Er kunnen ter plaatse voorbetaalde kaarten gekocht worden. Verbindingen zijn in afgelegen gebieden niet altijd mogelijk. 
De elektrische stroom in de VS (110v) is verschillend van bij ons (220v). Zorg ervoor dat u een adapter bij u hebt want ter plaatse zijn ze niet zo gemakkelijk te vinden. 

Huisdieren

Het is aan te raden steeds contact op te nemen met de luchtvaartmaatschappij om de laatste regelgeving betreffende het transport van huisdieren te kennen. 

Katten moeten vrij zijn van ziektes die overdraagbaar zijn op de mens als ze bij binnenkomst onderzocht worden. Als het dier niet gezond lijkt te zijn, kan een verder onderzoek door een gediplomeerde dierenarts gevraagd worden op kosten van de eigenaar. Een dierenpaspoort moet voorgelegd kunnen worden, met vermelding van de recente inentingen. 

Honden moeten vrij zijn van ziektes die overdraagbaar zijn op de mens en dienen ten minste 30 dagen voor aankomst tegen hondsdolheid te zijn ingeënt. (Deze eis is niet van toepassing op puppies die minder dan drie maanden oud zijn; puppies tot 3 maanden oud worden in quarantaine gezet, ingeënt en dertig dagen vastgehouden op kosten van de eigenaar). 

Het dier moet vergezeld zijn van een geldig certificaat van inenting tegen hondsdolheid. Dit certificaat moet het dier identificeren, de datum van inenting en de vervaldatum vermelden. Indien er geen vervaldatum is aangegeven, dan is het certificaat alleen aanvaardbaar indien de inentingsdatum niet meer dan 12 maanden voor aankomst in de VS was. 

Een dierenpaspoort moet overgelegd kunnen worden, met vermelding van de recente inentingen. 
Verdere gedetailleerde informatie kan gevonden worden op volgende website:www.cdc.gov/animalimportation/BringingAnimalToUs.html.

CONSULAIRE BIJSTAND

In geval van onvoorziene ernstige moeilijkheden in het buitenland, kunnen de Belgen hulp vragen aan de ambassades en consulaten van België. Consulaire bijstand wordt verleend aan landgenoten die tevergeefs de hulp ingeroepen hebben van de terzake bevoegde plaatselijke overheid (lokale politie) of dienstverlenende maatschappijen (bank, verzekeringsagent), en zich enkel nog tot een Belgische diplomatieke of consulaire post kunnen wenden. Aan deze bijstand wordt een einde gesteld zodra de reizigers op eigen krachten verder kunnen.Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij ook aan uw reis te registreren via www.travellersonline.diplomatie.be.